Info opstart R - M - VV- KWZ

Nadat onze wedstrijdzwemmers vanaf 1 juli reeds in het water doken, is het vanaf 24 augustus eindelijk de beurt aan de Recreatiezwemmers en de Masters om na een zeer lange HoZT-loze periode het water in te duiken. 
De vervolmaking en de KWZ-groep zullen net zoals bij alle vorige seizoenen pas van start gaan tijdens de 2de week van september.
 

Op basis van de geldende maatregelen, de protocollen van Sport Vlaanderen en de Vlaamse Zwemfederatie en raadgevingen van stad Hoogstraten stelde HoZT een zeer uitgebreid opstartprotocol op. 
Samen met de bestaande maatregelen die in Sportoase Stede Akkers gelden, zijn we er gerust op dat we deze terugkeer op een veilige manier kunnen organiseren.

Alle zwemmers krijgen nog voor de eerste training een duidelijk overzicht van de afspraken en de genomen maatregelen. 

Wij hopen zo onze verschillende HoZT-bubbels Corona-vrij te houden en we hebben de nodige stappenplannen klaarliggen moesten we geconfronteerd worden met een besmetting.

We kijken hoopvol uit naar de toekomst en we gaan er van uit dat we o.a. dankzij ieders medewerking opnieuw een volwaardig seizoen samen kunnen trainen.

Moesten we toch opnieuw geconfronteerd worden met een sluiting van het zwembad zullen we net als vorig seizoen naar best vermogen op zoek gaan naar compenserende initiatieven.