Gedragscode

Laatst aangepast op donderdag 16 december 2021.

Het Hoogstratens Zwem Team vzw (hierna HoZT) zet zich volledig in voor het welzijn van haar clubleden: sporters, hun ouders, trainers, bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.

Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.

Sportiviteit, respect en “fair-play” gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters.

Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden.

Sporters worden beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals ongezonde prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Het clubbestuur doet er alles aan om sporten in onze club eerlijk, veilig en plezierig te maken en houden. Alle leden tonen respect en begrip voor de rechten, veiligheid en welzijn van anderen, en gedragen zich op een manier die deze visie van de club weerspiegelt.

HoZT-leden en ouders kunnen met vragen, opmerkingen en meldingen omtrent gedrag steeds terecht bij de trainers maar ook bij de
clubAPI : 
api@hozt.be 


gedragsregels zwemmers                         gedragsregels ouders                       gedragscode HoZT


 

We streven en voldoen hierbij aan het etisch integriteitsbeleid dat geadviseerd wordt door de zwemfederatie. 
We verwijzen hiervoor naar : https://www.zwemfed.be/ethisch-integriteitsbeleid