Algemene Gedragsregels

Laatst aangepast op zondag 27 januari 2019.
  1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijke taal te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze.
  2. Pesten wordt niet geaccepteerd.
  3. Elk gebruik van en op sociale media die de club, zijn leden of partners schaadt, is strikt verboden.
  4. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade. Deze kosten zullen worden verhaald bij het verenigingslid dat de eventuele schade heeft aangericht of mede heeft aangericht.
  5. Er geldt een rook- en drugsverbod in alle ruimtes voor iedereen. Het nuttigen van alcohol is uitsluitend toegestaan in de brasserie en men de wettelijke leeftijd heeft.
  6. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of Zwemfed opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding.
  7. Een verenigingslid dat een overtreding van de gedragsregels constateert, kan en mag dit melden bij één van de bestuursleden of trainers.
  8. Een verenigingslid dient na elke clubactiviteit de door hem / haar gebruikte ruimtes schoon achter te laten. Lege verpakkingen van genuttigde etenswaren, snoepgoed of drank dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
  9. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid dat zich heeft schuldig gemaakt aan enige vorm van wangedrag zoals vernieling, geweldpleging, diefstal en/of andere gedraging die in strijd is met de algemene gedragsregels, dient zich te verantwoorden bij het bestuur.
  10. Instructies van trainers en clubverantwoordelijken dienen tijdens clubactiviteiten te allen tijde nageleefd te worden.