Lid worden

Word jij ook graag lid van onze zwemclub ?

Bekijk alvast ons aanbod van de verschillende zwemgroepen.

Lidgeld

De lidgelden voor het zwemseizoen 2018 - 2019 bedragen:

  • Vervolmaking 250 euro
  • Recreatie 250 euro
  • Kandidaat Wedstrijdzwemmers 300 euro
  • Masters 300 euro
  • Wedstrijdzwemmers 350 euro

In het lidgeld is naast het zwemwater en de begeleiding op trainingen ook de aansluiting bij de Zwemfed, eventuele inschrijvingsgelden voor wedstrijden en de verzekering inbegrepen.

Vrijetijdsparticipatie in Hoogstraten

Deelname aan het verenigingsleven is niet voor ieder kind of jongere een evidentie. Kinderen of jongeren die groot worden in maatschappelijk kwetsbare situaties ondervinden vaak heel wat drempels, die de stap naar een sportvereniging bemoeilijken.

Het stadsbestuur van Hoogstraten ondersteunt daarom de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie met het subsidiereglement 'vrijetijdsparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren'.

Meer informatie