Bestuur

Naast onze trainers en de vele vrijwilligers zijn in onze clubwerking ook de sterke schouders van het bestuur onmisbaar. Je vindt hun namen en verantwoordelijkheden hieronder, samen met hun contactgegevens.

Raad van Bestuur

Voorzitter
Barbara Kegelaer, voorzitterhoztbe
Ondervoorzitter
Griet Decavele, ondervoorzitterhoztbe
Secretaris
Greet Verschueren, secretarishoztbe
Penningmeester
Lieve Mertens, penningmeesterhoztbe
Bestuurslid
Olivier Pingnet, sporttechnischhoztbe
 

Ondersteuning dagelijks bestuur

Vertrouwenspersoon/API
Leen Van Buggenhout, apihoztbe
Persrelaties
Mieke Roos, pershoztbe
Sportsecretaris
Paul Verschueren, sportsecretarishoztbe
Webmaster
Warre Smolders (Reese Media) , webmasterhoztbe